• Úplné zajištění stavební a technologické části díla

 

Komplexní zajištění stavební a technologické části díla

  • řídící a koordinační činnost v celém procesu přípravy, projektování a zajišťování investiční výstavby
  • poradenství ve věcech výstavby
  • realizační činnost v oblasti investiční výstavby
  • investorský i dodavatelský

Inženýring

  • zajištění územního rozhodnutí
  • zajištění stavebního povolení
  • zajištění stavebního dozoru
  • kolaudace a předání stavby
  • zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou
  • projednávání studií
  • zabezpečení průzkumných geodetických prací

Projektová činnost

  • návrh stavby
  • zpracování Oznámení o vlivu záměru na životní prostředí (EIA)
  • zpracování dokumentace pro územní řízení
  • zpracování dokumentace pro stavební řízení
  • zpracování dokumentace pro výběr dodavatele
  • zpracování dokumentace pro realizaci
  • zpracování skutečného provedení

Sivres, a.s. © Copyright 2013.